Välkommen till Tallbergs Våg & Maskinservice AB

Tallbergs Våg & Maskinservice AB utför: underhåll, service, reparation dokumentation samt nyförsäljning av industrivågar, butiksvågar, labbvågar, person-& medecinvågar, m.m. Vi har gedigen kompetens och branscherfarenhet samt utbildningar på området. Vår kundkrets består enbart av företag och vi anpassar oss efter kundens behov. Vi gör allt för kunden då vi är mycket kvalitetsmedvetna. Vi är inte certifierade i dagsläget då vi tidigare valt att inte certifiera oss på en leverantörs bedömning men vi kommer snarast att bli ISO-14001 certifierade. Vi anpassar våra öppettider för att tillmötesgå våra kunder.

 I vårt breda sortiment finner Ni en mängd Verifierade, verifieringsbara: Industrivågar, Doseringssystem, Lastgivare, Butiksvågar, Labbvågar, Flödesmätare, Nivåmätare samt Temperaturmätare.

Vi använder oss av verifierade vikter med full dokunentation.


Tallbergs Våg & Maskinservice startades 1961 av Ernst Tallberg och Gertrud Tallberg, ombildades 1985 till ett aktiebolag. Idag är det  Lars Tallberg som driver företaget sedan 2001 och har ett brett samarbete med flera leverantörs och produktföretag.

 
Tallbergs Våg & Maskinservice AB - Allt inom industrivågar och mätsystem!

Industrivågar
Lastgivare